Sidhadorp Courant

Terug naar overzicht artikelen

september 1999

Lelystad bouwt volgens Maharishi Sthapatya Veda

De woningbouwstichting van het Sidhadorp, de Stichting Woningbouw Harmonisch Leven (SWHLL) heeft alle troeven in handen als het gaat om het feitelijk realiseren van nieuwbouw volgens Maharishi Sthapatya Veda. Door het eigen bezit van meer dan tweehonderd woningen en de status als Nederlandse woningcorporatie is het geen probleem zelf deze woningen te bouwen.

Harmonisch Leven in de overgangsfase

Werden de woningen in het Sidhadorp vanaf het eerste begin al zoveel mogelijk gebouwd om een gezond leefmilieu te creŽren voor de bewoners, langzaam beginnen de mogelijkheden van de MSV concreet te worden. Er wordt hard gewerkt aan de rectificatie van de koepel en een eerste project woningen is in voorbereiding. Dit eerste project, wat volgend jaar wordt opgeleverd, is gelegen binnen de huidige grenzen van het Sidhadorp en kan worden opgevat als een eerste stap in de goede richting. Het gebouw, wat bestaat uit zeventien huurwoningen, voldoet in hoge mate aan de voorschriften van de Maharishi Sthapatya Veda. De ligging van het gebouw t.o.v. een waterpartij belemmerde het voloen aan alle criteria van de

Maharishi Sthapatya Veda

De ontwikkeling is toch doorgezet omdat het complex een welkome aanvulling biedt op het bestaande Sidhadorp en door de bouwaard ontegenzeggelijk voordelen biedt. Daarnaast heeft het gefungeerd om andere partijen, zoals de gemeente Lelystad, warm te krijgen voor het concept Maharishi Sthapatya Veda. Maharishi Sthapatya Veda in de wijk Zuiderveld

Aangrenzend aan het Sidhadorp, aan de overzijde van de vaart, wordt door de gemeente vanaf volgend jaar een grote nieuwbouwwijk gerealiseerd die voornamelijk zal bestaan uit middeldure en dure koopwoningen. De wijk korte tijd geheel afgebouwd. De nabije ligging tot het Sidhadorp en het feit dat een belangrijk deel van de wijk als Vastu voldoet en is goedgekeurd door de experts in Vlodrop heeft een enorme impuls gegeven aan de ontwikkelingen. De gemeente Lelystad is na een aantal presentaties geÔnspireerd geraakt. Dit is natuurlijk een basisvoorwaarde voor het welslagen van een dergelijk project, het is echter slechts een aanvang, want de gemeente bouwt zelf geen woningen. Dit zal altijd gerealiseerd moeten worden door een aantal marktpartijen. Waar projectontwikkelaars qua positie moeten volgen wat een gemeente voorschrijft om opdrachten te verkrijgen hebben woningcorporaties een andere verhouding tot de gemeente, zij zijn partners in de volkshuisvesting.

Nu is er in Lelystad nog een andere woningcorporatie met rond de dertienduizend woningen. SWHLL heeft ook deze partij weten te interesseren. Door het gezamenlijke optreden van de twee corporaties in Lelystad kon de gemeente er niet meer omheen. Vanzelfsprekend is ook de Stichting Harmonisch Leven (projectontwikkelaar in het Sidhadorp) van de partij, die zich zal concentreren op de middeldure en duurdere koopwoningen. Om de omvang van het project echt serieuze vorm te laten aannemen zijn een aantal bekende, geÔnspireerde commerciŽle projectontwikkelaars aangeschoven.

Zoals het er nu naar uitziet zal er dit jaar een consortium van marktpartijen worden opgericht onder projectleiding van SWHLL. Het consortium zal tegen de tweehonderd woningen gaan bouwen in alle prijsklassen, voor alle leeftijden en zowel in de huur als in de koop. Het consortium zal in samenwerking met de gemeente een ideaal verkavelingsplan opstellen. De oplevering wordt verwacht in 2001.

Vanwege het feit dat de wijk hoe dan ook gebouwd gaat worden en door het primaire belang van de Maharishi Sthapatya Veda worden woningen niet alleen aan mediterenden verkocht en verhuurd. Door dit open te stellen is de voortgang verzekerd. Maharishi geeft het zelf ook aan dat Maharishi Sthapatya Veda voor iedereen beschikbaar moet zijn. Wel zal een belangrijk deel van de woningen allereerst aan mediterenden en sidha's worden aangeboden en zal SWHLL en ook de Stichting Harmonisch Leven speciaal voor hen woningen ontwikkelen.

Het veld van alle mogelijkheden

De maagdelijkheid van de zeebodem blijkt weer eens goed vergelijkbaar met de toestand van zuiver bewustzijn en toont aan dat daar het veld van alle mogelijkheden aanwezig is. De realisering van 200 woningen in een ontwerp dat recht doet aan alle natuurwetten zal een tweede woonwijk opleveren van (bijna) de omvang van het Sidhadorp waar de ideale samenleving gestalte zal krijgen. De wijk, op 500 meter van het Sidhadorp, kan gebruik maken van de faciliteiten van het Sidhadorp zoals de koepel, de school, de natuurvoedingswinkel en het Restaurant. De wijk zal rustiger komen te liggen en krijgt een rechtstreekse fietsverbinding met het Natuurpark Lelystad.

U kunt uw voorlopige belangstelling laten registreren door een berichtje aan SWHLL, Rivierenlaan 232, 8226 LH te Lelystad. E-mail: woningbouw@sidhadorp.nl t.a.v. Radbout Matthijssen.

Wat is Maharishi Sthapatya Veda?

De Sthapatya Veda is een zeer oude, van oorsprong Indiase bouwkunst waarin in het ontwerp de mens centraal staat. Het is een integraal onderdeel van de vedische wetenschap die een totaalvisie van het leven, in al zijn diverse aspecten omvat. In de vedische kennis, welke het oudste erfgoed van de mensheid is blijken verbluffende pararallen te ontdekken met moderne wetenschappelijke kennis. Een ander onderdeel van de Veda's is bijvoorbeeld de Ayur-Veda, een gezondheidsleer. De Veda's worden momenteel onder leiding van Maharishi Mahesh Yogi vanuit een moderne visie geanalyseerd en voor de westerse wereld toepasbaar gemaakt.

De Maharishi Sthapatya Veda zorgt er vooral voor dat het gebouw een gezonde omgeving vormt voor de mens die erin woont of werkt. Om dit te bereiken wordt veel op materiaalkeuze gelet en op de aspecten die de weersinvloeden moeten neutraliseren of gebruiken. Door de wijze van toepassing wordt vanzelf gekozen voor het concept van duurzaam en milieuvriendelijk bouwen.

De Sthapatya Veda gaat echter verder en geeft een gebouw zodanig vorm dat het menselijk welbevinden rechtstreeks wordt bevorderd. Een belangrijk aspect daarin is de oriŽntatie van, en de indeling binnen het gebouw. We herkennen allemaal de invloed van de zon als sterkste kosmische invloed op de sfeer in een gebouw en op ons welbevinden. In de Sthapatya Veda zijn deze invloeden op een gedetailleerd niveau geanalyseerd en verwerkt. Daarnaast wordt rekening gehouden met de fysiologie van de mens en is de inwendige maatvoering van de woning afgestemd op bijvoorbeeld de frequentie van onze hersengolven. Het resultaat is een bebouwing die gewoon goed aanvoelt en waarin mensen minder ziek worden en voorspoediger en gelukkiger zijn.

Naast de oriŽntatie van het gebouw speelt de situering in de omgeving een belangrijke rol evenals vorm en verhoudingen van en in gebouwen en blokken. Ook over water en groen in de wijk is nagedacht. Het resultaat is een totaalomvattende stedenbouw met een ordelijk en geometrisch patroon.

In principe is binnen het concept van de Maharishi Sthapatya Veda een brede variatie aan architectuur mogelijk zodat onze Nederlandse smaak er niet door bevreemd wordt. Daarnaast is het zo dat de principes niet leiden tot een duurder gebouw; de essentie ligt in het toepassen van natuurlijke materialen en de juiste verhoudingen en indeling.

Radbout Matthijssen

Stichting Woningbouw Harmonisch Leven Lelystad, Sidhadorp

Sthapatya Veda Resources, Architecture in Accord with Natural Law
http://www.sidhadorp.nl   
Voor reacties en bijdragen: webmaster@sidhadorp.nl